Forældreansvarsloven § 47

  1. § 47
    Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.
  2. Stk. 2.
    Lov om forældremyndighed og samvær, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007, ophæves.