Forældreansvarsloven § 40

  1. § 40
    (Ophævet)