Forældreansvarsloven § 21

  1. § 21
    Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed, herunder vilkår om pasdeponering og vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under samværet.
  2. Stk. 2.
    Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold.
  3. Stk. 3.
    Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves.