Forældreansvarsloven § 16

  1. § 16
    Indehavere af forældremyndigheden kan tilkendegive, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden.