Forældreansvarsloven § 14

  1. § 14
    Efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan det bestemmes, at der skal være fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres til denne.
  2. Stk. 2.
    En aftale efter § 13, stk. 2, og en afgørelse efter §§ 15 og 15 a kan ændres.