Forældelsesloven § 5

 1. § 5
  Forældelsesfristen er 10 år,
  1. 1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
  2. 2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
  3. 3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.