Forældelsesloven § 29

  1. § 29
    Loven træder i kraft den 1. januar 2008.
  2. Stk. 2.
    Fra lovens ikrafttræden ophæves Danske Lov 5-14-4 og lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, jf. dog § 30, stk. 1.