Forældelsesloven § 23

  1. § 23
    Ved forældelse mister fordringshaveren sin ret til at kræve opfyldelse.
  2. Stk. 2.
    Ved forældelse af hovedfordringen bortfalder også krav på rente og lignende ydelse.