Fondsbeskatningsloven § 13

  1. § 13
    Af den skat, der udredes i henhold til denne lov, tilfalder 15,24 pct. den eller de kommuner, hvori fonden eller foreningen har drevet virksomhed, jf. bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat. For indkomståret 2014 udgør satsen 13,68 pct. For indkomståret 2015 udgør satsen 14,27 pct.