Folkeskoleloven § 7

 1. § 7
  I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:
  1. 1) Færdselslære,
  2. 2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab,
  3. 3) uddannelse og job.
 2. Stk. 2.
  Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år.