Folkeskoleloven § 57 e

  1. § 57 e
    Sager om evaluering er omfattet af offentlighedsloven, når sagsbehandlingen er afsluttet.
  2. Stk. 2.
    Når børne- og undervisningsministeren til brug for gennemførelsen af en evaluering modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen til ministeren deres interne karakter.