Folkeskoleloven § 47 b

  1. § 47 b
    Tilsynet med de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. inden for folkeskolen varetages af børne- og undervisningsministeren.