Folkeskoleloven § 16 c

  1. § 16 c
    Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.
  2. Stk. 2.
    Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den almindelige undervisning.
  3. Stk. 3.
    Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. § 54.