Folkeskoleloven § 14 a

  1. § 14 a
    Skoleåret begynder den 1. august.
  2. Stk. 2.
    Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse.