Folkeskoleloven § 11

 1. § 11
  Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.
 2. Stk. 2.
  Indholdet i undervisningen i børnehaveklassen skal mindst omfatte følgende kompetenceområder:
  1. 1) Sprog.
  2. 2) Matematisk opmærksomhed.
  3. 3) Naturfaglige fænomener.
  4. 4) Kreative og musiske udtryksformer.
  5. 5) Krop og bevægelse.
  6. 6) Engagement og fællesskab.
 3. Stk. 3.
  Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen skal tilrettelægges, og opmærksomhedspunkter for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, jf. dog § 11 a.