Folkeoplysningsloven § 49

 1. § 49
  Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.
 2. Stk. 2.
  Den samlede deltagerbetaling skal udgøre mindst 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud og fordeling af tilskud, herunder om udbetaling af forskud m.v.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for og revision for folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne.