Folkeoplysningsloven § 31

  1. § 31
    Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen.
  2. Stk. 2.
    Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.