Folkeoplysningsloven § 28

  1. § 28
    Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilskuddet udbetales.