Folkeoplysningsloven § 20

  1. § 20
    Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til aktiviteter, herunder om afgrænsning af de aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.