Folkeoplysningsloven § 19

 1. § 19
  Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.
 4. Stk. 4.
  Tilskud udbetales, hvor det er muligt, forud i rater eller forud som acontobeløb.