Folkeoplysningsloven § 18

  1. § 18
    Ansøgning om tilskud indgives til kommunalbestyrelsen inden for en af denne fastsat frist.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.