Folkeoplysningsloven § 15

  1. § 15
    Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14.