Folkeoplysningsloven § 12

  1. § 12
    Kommunalbestyrelsen varetager administrationen i forbindelse med aflønning m.v. fastsat i medfør af § 52 af ledere og lærere ved virksomhed for de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.