Folkeoplysningsloven § 11

 1. § 11
  Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel på baggrund af lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en vægtning mellem fag og emner.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter dette kapitel må ved afregningen ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til
  1. 1) aflønning m.v. af ledere og lærere,
  2. 2) etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer,
  3. 3) lokaler og undervisningsmaterialer til hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer og
  4. 4) annoncering, der kan henføres til de hold, der gennemføres inden for fleksible tilrettelæggelsesformer.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsens tilskud ydet efter § 8, stk. 2 og 3, og § 8a og foreningernes udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere til undervisning efter § 8, stk. 2 og 3, og § 8a er ikke omfattet af begrænsningen i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  En kommunalbestyrelses samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne, jf. § 8, stk. 2, må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning.