Folkeoplysningsloven § 10

  1. § 10
    Ansøgning om tilskud indgives til kommunalbestyrelsen, der kan fastsætte en eller flere årlige ansøgningsfrister.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.