Ferieloven § 46

 1. § 46
  Med bøde straffes den arbejdsgiver, der trods påkrav uden rimelig grund undlader at betale skyldig feriebetaling. Tilsvarende straffes en au pair-persons værtsfamilie, jf. § 43, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Med bøde straffes den, der ikke efterkommer et pålæg efter § 41, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Der kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til denne lov.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.