Ferieloven § 45

  1. § 45
    For søfarende udøver erhvervsministeren de beføjelser, som ved denne lov er henlagt til FerieKonto.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan efter høring af de relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer fastsætte andre regler om ferie for søfarende.