Ferieloven § 19

 1. § 19
  Feriegodtgørelse, jf. § 16, stk. 2-4, beregnes af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og af værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien, som der ikke indrømmes fradrag for i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen. For provisionsløn har lønmodtageren under ferien alene krav på feriegodtgørelse af provision svarende til den indtægt, der mistes som følge af ferieafholdelsen.
 2. Stk. 2.
  Arbejdsgiveren beregner desuden feriegodtgørelse af lønmodtagerens bidrag til
  1. 1) pensionsordninger m.v., der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven,
  2. 2) arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, og
  3. 3) medarbejderinvesteringsselskaber, jf. ligningslovens § 7 N.
 3. Stk. 3.
  Feriegodtgørelse, som vedrører en lønperiode hen over 2 ferieår, anses for optjent i det nye ferieår.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsgiveren skal ikke beregne feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg.