Fødevareloven § 56 b

  1. § 56 b
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om forhåndsgodkendelse af en påtænkt foranstaltning på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven. Der kan herunder fastsættes regler om, på hvilke områder og under hvilke omstændigheder godkendelsen kan gives.