Fødevareloven § 52 a

  1. § 52 a
    Miljø- og fødevareministeren kan meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler om rådgivningen og uddannelsen.