Fødevareloven § 51

  1. § 51
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af fødevarer skal underkastes særlig kontrol.