Fødevareloven § 43

  1. § 43
    Miljø- og fødevareministeren kan indgå aftaler om, at etablering og drift af grænsekontrolsteder som nævnt i § 42 helt eller delvis finansieres af lokale interessenter.