Fødevareloven § 33

  1. § 33
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om nødslagtning af syge eller tilskadekomne dyr, når nødslagtning er nødvendig af dyreværnsmæssige grunde.