Fødevareloven § 32

  1. § 32
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om primærproduktion af fødevarer med henblik på at sikre og forbedre den hygiejniske, sundheds- eller kvalitetsmæssige beskaffenhed af fødevarerne.