Fødevareloven § 30

  1. § 30
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at behandling og markedsføring af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ikke må påbegyndes, før der er sket registrering af den pågældende aktivitet.