Fødevareloven § 26

  1. § 26
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om godkendelse, sammensætning og mærkning samt anvendelse af rengørings-, desinfektions- og smøremidler.