Fødevareloven § 19

  1. § 19
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvorledes mærkning af fødevarer skal udføres, herunder på hvilke sprog de foreskrevne oplysninger skal gives, og hvor oplysningerne skal anbringes.