Fødevareloven § 16

  1. § 16
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at fødevarer skal mærkes med oplysninger, der er af betydning for forbrugerne, virksomhederne eller tilsynsmyndighederne.