Fødevareloven § 12

  1. § 12
    Miljø- og fødevareministeren kan rådgive om og fastsætte regler for offentlig kostforplejning.