Fødevareloven § 10

  1. § 10
    Miljø- og fødevareministeren har til opgave at formidle oplysning til forbrugerne om forhold, der er omfattet af loven, herunder om ernæring.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan iværksætte overvågningsprogrammer for fødevarer og undersøgelser af fødevarer og af befolkningens kost og ernæring med henblik på udstedelse af regler inden for lovens område og på udarbejdelse af kost- og næringsstofanbefalinger, vejledninger til myndigheder og virksomheder samt forbrugeroplysning om kost og ernæring.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan gennemføre og offentliggøre sammenlignende test af fødevarer. Der kan i forbindelse med testvirksomheden anvendes anonym informationsindsamling.