Færdselsloven § 9

 1. § 9
  En trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse.
 2. Stk. 2.
  Trafikanten skal endvidere
  1. 1) i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade,
  2. 2) deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til,
  3. 3) opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det,
  4. 4) opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting der er sket skade, hvis denne anmoder om det,
  5. 5) snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person, og
  6. 6) snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.
 3. Stk. 3.
  Er nogen dræbt eller kommet alvorligt til skade ved færdselsuheldet, må der ikke ændres ved forholdene på uheldsstedet eller fjernes spor, som kan være af betydning for opklaringen af uheldet. Køretøj, der har været indblandet i uheldet, skal dog flyttes, hvis dets placering er til fare for færdslen.