Færdselsloven § 83 a

  1. § 83 a
    Campingvogn må ikke benyttes til befordring af personer.