Færdselsloven § 83

  1. § 83
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte sikkerhedsbestemmelser vedrørende befordring af personer.