Færdselsloven § 81

 1. § 81
  Føreren af motorcykel og knallert og enhver passager, som er fyldt 15 år, skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm.
 2. Stk. 2.
  Der skal dog ikke anvendes styrthjelm, hvor der er pligt til at anvende sikkerhedssele.
 3. Stk. 3.
  Føreren skal påse, at passagerer, der er fyldt 5 år, men endnu ikke 15 år, anvender fastspændt styrthjelm, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.
 4. Stk. 4.
  Pligten til at bære styrthjelm gælder ikke under kørsel på parkeringsplads, servicestation, værkstedsområde eller under lignende forhold.
 5. Stk. 5.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm.