Færdselsloven § 69

  1. § 69
    Transport-, bygnings- og boligministeren afgør i tvivlstilfælde, til hvilken køretøjskategori et køretøj skal henføres.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan, hvis særlige grunde taler derfor, bestemme, at et køretøj eller køretøjer af en bestemt type skal henføres under en anden køretøjskategori end den, der følger af definitionerne i § 2.