Færdselsloven § 60 d

  1. § 60 d
    Den, hvis førerret midlertidigt eller endeligt er inddraget eller frakendt, skal aflevere sit kørekort til politiet.