Færdselsloven § 33 a

  1. § 33 a
    Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om fritagelse for pligten til at anvende nærlys m.v. ved lejlighedsvis kørsel med veterankøretøjer og ved kørsel med køretøjer under opbygning eller reparation.
  3. Stk. 3.
    § 33, stk. 7, gælder også ved kørsel uden for lygte- tændingstiden.