Færdselsloven § 32 a

  1. § 32 a
    Føreren af et letbanekøretøj kan anvende lydsignal, når der er særligt behov for at gøre andre trafikanter opmærksom på letbanekøretøjet.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om krav til lyd- og lyssignaler på letbanekøretøjer.