Færdselsloven § 17

  1. § 17
    § 16, stk. 1-3, gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
  2. Stk. 2.
    Køretøj, der anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed føres således, som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet.