Færdselsloven § 124 q

  1. § 124 q
    Justitsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om betalinger efter denne lov.